You are here

Domov

Sporočila za javnost

Razpis za štipendije 2022

RAZPISUJE

 

omejeno število štipendij za najboljše dijake in študente, ki se bodo

v šolskem letu 2022/2023 vpisali v 1. letnik

 

GIMNAZIJE, ELEKTRO IN POMORSKE ŠOLE PIRAN,

ENOTA ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA

(izobraževalni program: Plovbni tehnik in Ladijski strojni tehnik)

 

ali na

 

UNIVERZO V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, PORTOROŽ

(visokošolski strokovni študijski program prve stopnje:

Navtika in Ladijsko strojništvo)

 

 

Prošnje sprejemamo do 15.08.2022 na naslov:

Splošna plovba, Obala 55, 6320 Portorož

 

Dodatne informacije dobite na tel številki:  05/676 6201